Zakon Sióstr Miłosierdzia

Paź
05

Zakon Sióstr Miłosierdzia

Założony przez Imperatora Ferbiana, będącego jednocześnie twórcą jego reguły i pierwszym jego przywódcą, zakon medyczny mający na celu niesienie pomocy na terenie Imperium. Przez lata zakon rozrósł się i mocno związał ze strukturą wojskową, do której jednak nie należy. Obecnie Zakon prowadzi również kilka placówek-przyczółków na planetach niezależnych, gdzie prócz niesienia pomocy humanitarnej zajmuje się krzewieniem idei Imperium.

Zakon ma strukturę hierarchiczną. Podzielony jest na Domy szpitalne. Każdym domem szpitalnym zarządza siostra przełożona podlegająca Archimandrycie odpowiadającej za większą liczbę domów szpitalnych. Archimandryci wybierają spośród siebie Protoarchimandrytę będącą naczelną władzą zakonu.

Członkowie zakonu werbują się spośród zwykłych obywateli Imperium. Choć większość z nich to kobiety, w zakonie zdarzają się również mężczyźni – głównie jako technicy lub lekarze wcześniej pracujący w szpitalach planetarnych.

Nowo przyjęci – Inicjaci – przechodzą intensywny kurs medycyny polowej i przydzielani są do jednego z domów szpitalnych, gdzie rozpoczynają posługę. Ci spośród nich, którzy przejawiają chęć oraz posłuszeństwo względem Imperatora, zostają dopuszczeni do złożenia ślubów. Od tego momentu są pełnoprawnymi członkami zakonu. Otrzymują również dodatkowe szkolenie medyczne oraz polowe obejmujące zarówno pierwszą pomoc na polu bitwy, jak i umiejętności walki i obsługi sprzętu wojskowego.

Każdy członek zakonu składa trzy śluby:

  • Posłuszeństwa Imperatorowi
  • Ubóstwa – mnisi nie posiadają nic na własność, wszystko jest własnością zakonu, rezygnują też z posiadania rodziny.
  • Przysięgę Ferbiana – „Choćbym życie miał oddać, wszelkich starań dołożę, aby ciało i dusza imperium pozostały czyste”.

Szukaj

Popular posts

Ostatnie komentarze

    Nowości