Więzienie

Paź
12

Więzienie

Właściwie: Zakład Karny Służby Porządkowej
Budowla ściśle związana z głównym posterunkiem SP(Służba Porządkowa) w slumsach.
Kompleks obudowuje sobą jeden z najważniejszych słupów konstrukcyjnych, jedną ze ścian zajmuje komisariat, wraz z koszarami SP, magazynami, zbrojownią itp. Trzy pozostałe ściany zajmują cele więźniów.
Cele będące stalowymi kontenerami mające wymiary: 2 m szerokości, 2,5 m długości i 2,5 wysokości, ułożone są w rzędach, jeden rząd na drugim, za szkielet służy żelbetowa kratownica. Do cel nie ma bezpośredniego dojścia, aby uzyskać dostęp do osadzonego, należy mechanicznym ramieniem wyciągnąć jego kontener z jego komórki i przenieść go na specjalnie do tego wyznaczone miejsce w bezpiecznej strefie aresztu. Każda cela wyposażona jest w wytłoczenie w kształcie pryczy, przewód dostarczający środek odżywczy, oraz otwór służący za latrynę. W przedniej ścianie, będącej jednocześnie wyjściem, znajduje się 5 otworów doświetlająco-wentylacyjnych o średnicy 10 cm każdy.
Więzienie podzielone jest również na bloki – każdy z nich zajmuję inną ścianę słupa. Bloki różnią się rygorem.

  • Blok niebieski – najbardziej łagodny z bloków. Więźniowie mają w celach swoje przedmioty oraz ubrania, cele wyposażone są w dodatkowe źródło światła oraz pościel
  • Blok zielony – blok o średnim rygorze. Cele wyposażone w pościel oraz w źródło światła
  • Blok czarny – blok o zaostrzonym rygorze – zarezerwowany dla najgorszych przestępców. Wejścia do cel skazanych zostają zaspawane.

Cały kompleks ogrodzony jest murem ze strażnicami, a każda ściana zwieńczona jest strażnicą wyposażoną w szperacze.

Szukaj

Popular posts

Ostatnie komentarze

    Nowości