Sojusz Zjednoczonych Światów

Paź
07

Sojusz Zjednoczonych Światów

Największa ludzka organizacja skupiająca ponad setkę planet. Swoje korzenie Sojusz upatruje w dawnym porządku sprzed Rozproszenia. Naczelnymi ideami głoszonymi przez Sojusz jest równość oraz wolność jednostki. Za jedyny słuszny ustrój uznawana jest demokracja.

Sojusz rządzony jest przez Radę Sojuszu złożoną z delegatów poszczególnych planet oraz Prezydenta Sojuszu wybieranego w wolnych wyborach raz na 7 lat. Poszczególne planety posiadają własne rządy.

Wszelkie planety należące do Sojuszu zobligowane są do przestrzegania Karty Praw zawierającej ogólne prawo Sojuszu. Wszelkie niezapisane w tym dokumencie prawa leżą w gestii lokalnego ustawodawcy.

Sojusz posiada swoją armię złożoną z armii planet należących, wskutek czego armia przedstawia różny stopień wyposażenia i wyszkolenia. W ostatnich latach czynione są dążenia do ujednolicenia wyposażenia oraz wyszkolenia żołnierzy.

Ze względu na swoja wielkość i sposób organizacji Sojusz działa nieco ociężale. Często występują w nim konflikty wewnętrzne.

Całkiem spora grupa ludzi uważa Sojusz za organizacje przeżartą przez korupcję i rządzoną przez biurokratów opłacanych przez wielkie konsorcja.

Wielu hołduje Sojuszowi jako jedynej organizacji wspierającej różnorodność oraz wolność – podstawy (w ich mniemaniu) potęgi ludzkości.

Imperium i osoby z nim związane uważają Sojusz za organizację patologiczną, powtarzającą błędną postawę podążania ścieżką demokracji – która podług Imperium jest utopią. Według nich Sojusz należy zlikwidować – dla dobra i rozwoju ludzkiej rasy.

Szukaj

Popular posts

Ostatnie komentarze

    Nowości