Imperium

Paź
12

Imperium

Druga co do wielkości po Sojuszu Zjednoczonych Światów organizacja zrzeszająca ludzi. Historycy są zgodni co do tego, że Imperium istniało już kilka lat po Rozproszeniu.

Imperialiści utrzymują, że Pierwszy Imperator położył podwaliny organizacji jeszcze przed Rozproszeniem, rzekomo przewidując upadek starego świata. Niewiele wiadomo o pierwszym okresie w historii Imperium. Pewne jest, że organy nowego państwa skupiły się w niegościnnym układzie Trasus. Do dziś lokalizacja tego układu pozostaje jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic.

Po szczątkowych informacjach o jego początkach Imperium ginie z archiwów i historycznych zapisów na wieleset lat.

Gdy Imperium ponownie nawiązało kontakt z pozostałymi ludzkimi koloniami, było już mocno zmilitaryzowanym tworem o mocnej i jednolitej strukturze.

Pierwsze spotkanie sił Imperialnych z Sojuszem Zjednoczonych Planet, znane potem jako Incydent Rythar, zainicjowało trwającą po dziś wojnę między tymi dwoma największymi skupiskami ludzkich światów.

Władza Imperium rozciąga się w ponad dwustu układach słonecznych i liczba ta cały czas rośnie na skutek nieustającej kampani militarno-politycznej mającej na celu przyłączenie do Imperium wszystkich ludzich światów.

Hierarchiczny ustrój Imperium wypływa z głębokiego przeświadczenia o negatywnym i niszczącym wpływie jaki miała by mieć demokracja na ludzką cywilizację.

Dogmatem Imperium stało się twierdzenie, że do upadku ludzkości i Rozproszenia doprowadził właśnie demokratyczny ustrój. Zdaniem przywódców i myślicieli Impeirum tylko mocna władza skupiona w rękach specjalnie do tego przysposabianych przywódców jest wstanie zapewnić ludzkości przetrwanie we wszechświecie. Stąd na czele Imperium stoi Cesarz, dzierżąc władzę niemalże absolutną.

Szukaj

Popular posts

Ostatnie komentarze

    Nowości